نمایش دادن همه 13 نتیجه

وسایل علامت گذاری خیاطی، شامل چه مواردی هستند و چه کاربردی دارند؟

به وسایلی مثل ماژیک و خودکار پارچه، صابون، رولت که برای کشیدن طرح و علامت گذاری روی پارچه و کاغذ الگو مورد استفاده قرار می گیرند، وسایل علامت گذاری می گویند.

چرا به ماژیک و خودکار پارچه، اصطلاحا حرارتی می گویند؟

وقتی خیاط طرحی روی پارچه می کشد، قصد زیبایی دادن به آن یا طراحی کردن روی آن برای طرح دار شدن پارچه را ندارد. او طرح را می کشد تا برای برش صحیح و دقیق روی پارچه نشانه گذاری کند. به همین منظور برای جلوگیری از باقی ماندن طرح های کشیده شده روی پارچه، از ماژیک ها و خودکارهایی استفاده می شود که اثر آن ها با حرارت از بین می رود، به همین خاطر به آن ها حرارتی می گویند.

کدام مارکر ( وسیله ی علامت گذاری) از بقیه بهتر است؟

انتخاب بین مارکرهای خیاطی معمولا به نوع پارچه و رنگ آن بستگی دارد. بهترین وسیله ی علامت گذاری برای هر پارچه، آن است که بهترین و واضح ترین اثر را روی پارچه بگذارد و طوری پاک شود که در انتها اثری از آن باقی نماند.