نمایش دادن همه 12 نتیجه

سوزن دوخت دستی

اساسا انواع دوخت به 2 دسته تقسیم می شود:

1- دوخت هایی که با چرخ خیاطی و به صورت ماشینی انجام می شوند

2- دوخت هایی که با دست انجام می شوند که به آن دوخت دستی می گویند.

به سوزن هایی که دوخت دستی به کمک آن ها انجام می شود، سوزن دوخت دستی می گویند، این سوزن ها می توانند از سایز خیلی کوچک، برای دوخت منجوق و ملیله روی لباس تا سایز های خیلی بزرگ برای دوخت لحاف و تشک باشند. اما معمولا به سایزهای متوسط آن که برای دوخت لباس و یا ترمیم پارگی های لباس مورد استفاده قرار می گیرد سوزن دوخت دستی گفته می شود.

انواع سوزن دوخت دستی

سوزن های دستی بنا بر مارک، تک سایز یا سایزبندی بودن، تعداد در بسته و اصل یا غیر اصل بودن به انواع مختلفی تقسیم می شود.